NOVEC 1230 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

    Novec 1230, Montreal protokolünce ozon tabakasına zarar vermesi nedeniyle kullanımı yasaklanan Halon 1301’e alternatif olarak geliştirilmiş renksiz, kokusuz ve elektriksel iletkenliği bulunmayan bir temiz söndürücü gazdır. Karbon temelli (C₆F₁₂O) olan ve FK-5-1-12 koduyla anılan Novec 1230, azot gazı ile 25, 42 ya da 50 Bar’da basınçlandırılır ve silindir içinde sıvı fazda depolanır. UL, FM, LPCB ve VdS gibi dünya çapında birçok standart ve organizasyon tarafından onaylanmış bir söndürücü gazdır.

    Novec 1230 gazlı söndürme sistemleri ortamdan ısıyı absorbe etme prensibi ile yangına müdahale eder ve mahaldeki oksijen miktarını etkilemeden yangını kontrol altına alır. Ozon tabakasına zarar vermediği çevre koruma birliği tarafından belirlenmiş olan Novec 1230 gazı, gerekli tasarım konsantrasyonunda solunabilir ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermez. Novec 1230 gazının atmosferik ömrü ise 3 ila 5 gün arasındadır ve küresel ısınma potansiyeli faktörü 1’dir. Diğer bir deyişle Novec 1230 gazı ozona zararlı olmadığı gibi sera etkisi de yoktur. Novec 1230’un en yakın rakibi olan FM200’ün atmosferik ömrü 36,5 yıldır.

    Novec 1230 gazı için NOAEL seviyesi %10, LOAEL seviyesi ise %10,5 üzeri kabul edilmektedir. Tasarım konsantrasyonu ile NOAEL değeri oranlandığında %150 oranında bir güvenlik marjı olduğu görülür. En yakın alternatif temiz söndürücü olan FM200 gazında ise bu değer ancak %3-20 arasındadır.


     TS EN 15004-2 (TS ISO14520-5’in yerine geçen standart) veya NFPA 2001 standartlarında tanımlandığı şekilde tasarlanan Novec 1230 gazlı söndürme sistemleri, A, B ve C sınıfı yangınları 10 saniyeden kısa bir süre içerisinde kontrol altına alır. Bu sürenin tedarik edilen markanın lisanslı yazılımı ile yapılacak hidrolik hesap aracılığıyla teyit edilmesi gereklidir.  TS EN 15004-2’ye göre %30 emniyet faktörüyle A sınıfı yüzey yangınları için Novec 1230 gaz konsantrasyonu %5,3 kabul edilir. Yüksek A sınıfı kabul edilen ve kablo yoğunluğunun yüksek olduğu ortamlar için ise FM200 gaz konsantrasyonu %5,6’dır.

    Novec 1230 gazlı söndürme sistemlerinin Inert (Asal) gazlı söndürme sistemlerine göre en önemli avantajlarından biri düşük miktardaki gaz kullanımı sayesine az yer kaplamaları ve söndürmenin ardından atık bırakmamalarıdır. Tek veya çok silindirli sistemler halinde tasarlanabilirler. Silindirlerin korunan oda dışında bulunması istenir.

    Sistem, modüler veya merkezi olabilir. Modüler sistemlerde, korunacak mahale özel, mahale yakın bir yerde silindir bulunur. Merkezi sistemler ise silindir bankaları şeklinde, seçici vana ile pek çok alanı korumaya uygundur.

    Novec 1230 söndürücü gazının bir diğer avantajı da kaynama noktasının çok yüksek olması nedeniyle oda sıcaklığında sıvı formda bulunmasıdır. Bu nedenle basınçlandırılmış kaplar içine yüklenmeden bile sıvı taşıma kapları içerisinde kolayca nakliyesi yapılabilir ve depolanabilir. Ayrıca yine bu sayede sıcaklığı düşük mahallerde de kullanıma uygundur.

    Kimyasal gazlı sistemler ile korunacak odaların söndürme konsantrasyonunu koruyabilmeleri için sızdırmaz olmaları gerekir. Bu nedenle TS EN 15004 tarafından zorunlu tutulan Oda Sızdırmazlık Testinin sistemin kurulumunun ardından hemen gerçekleştirilmesi ve senede en az bir kez tekrarlanması gerekmektedir.

Novec 1230 gazlı söndürme sistemleri lokal olarak kurulabileceği gibi bir bütünün parçası olarak da tesis edilebilir. Firmamızın ürünleri arasında önemli bir yeri olan yangın algılama sistemleri ile Novec 1230 gazlı söndürme sistemleri entegre edilebilmektedir. Algılama hattı üzerine tesis edilen onaylı söndürme kontrol üniteleri ile birden fazla Novec 1230 gazlı söndürme sistemi tek bir merkezden izlenebilir ve yönetilebilir olmaktadır.


    
Novec 1230 gazlı söndürme sistemleri, ekipmanlarınızın korunmasında veya çalışma devamlılığının sağlanması gereken hacimlerde etkin şekilde kullanılan sistemlerin başında gelmektedir ve kimyasal söndürücü gazlar arasında en çevre dostu olanıdır. Belli başlı kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

• Bilgi İşlem Odaları
• Server Odaları
• Veri Merkezleri
• UPS Odaları
• Akü Şarj Odaları
• CCTV Kamera Odaları
• AG Elektrik Odaları
• OG Elektrik Odaları
• Müzeler
• Galeriler
• Arşivler
• Gemilerin kargo ve makina daireleri
• Kütüphaneler
• Trafo Merkezleri
• Laboratuvarlar
• Muhtelif Kimyasal Madde Depoları
• Tünel, Tren, Metro, Hava Limanı kontrol odaları
• Kablo galerileri
• GSM link istasyonları ve kabinler
• Doğalgaz gaz dağıtım istasyonları
• Kasa daireleri, ATM sistemleri, banka para taşıma araçları
• Askeri tesislerin haberleşme sistemleri, tank ve zırhlı araçlar

    Novec 1230 gazlı söndürme sistemlerini müşterilerimizin ihtiyaçları ve şartnameler çerçevesinde yerel ya da uluslararası standartlarda anahtar teslim olarak tesis ediyoruz.


KATALOG İÇİN TIKLAYINIZ